esp  |  gal  |  eng   Facebook Unión europea

Seguindo a traxectoria de modernización dos últimos anos, neste expediente de axudas, a empresa leva a cabo actuación encamiñadas a ampliar a capacidade de producción, mellorar a presentación de productos envasados, melloras nos programas de xestión, venda, trazabilidade e adquisición de maquinaria e útiles de producción.

 
 
BLOG
 
© Embutidos Lalinense, SL     •    Agruchave, 16 · 36500 LALÍN Galicia (España)     •    T. 986 780 257 - 986 787 171 - F. 986 783 859     •    info@embutidoslalinense.com
Cookies Policy   |  Privacy Policy   |  Legal Notice   |  Conditions of use and sale   |  Grants